PREVENTIE & RECOVERY - HERSTEL EN BEHOUD VAN VERTROUWEN

MISSIE EN VISIE

 

Graag wil ik ondernemers begeleiden om hun bedrijf financieel gezond te maken en te houden. Dat is machtig mooi werk!

Preventie en recovery

Soms hebben familiebedrijven het lastig. Bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis, toenemende concurrentie, verliesgevende orders of slecht betalende klanten. Door dat soort omstandigheden kan een bedrijf zomaar in een neerwaartse spiraal terecht komen. De zorgen nemen toe, niet alleen bij de ondernemer zelf maar soms ook bij andere betrokkenen, zoals zijn huisbankier.

Indien de eerste signalen zich aandienen, is het belangrijk om na te denken wat er precies aan de hand is en welke maatregelen moeten worden genomen. Vaak heeft dit betrekking op zaken die door een ondernemer zelf beïnvloed kunnen worden. Soms ligt een deel van het probleem echter bij de kwaliteit van de financiële afdeling. In dat geval kan het nodig zijn om hulp van buitenaf in te schakelen. Een soort van ‘preventieve hulp’ om erger te voorkomen.

Bij aanhoudende tegenwind kan het gebeuren dat een bedrijf onder toezicht van Bijzonder Beheer wordt geplaatst. Op dat moment is het niet meer de vraag hoe de ondernemer de problemen misschien had kunnen voorkomen, maar hoe ze zo snel mogelijk kunnen worden opgelost. Ook dan zal hulp van buitenaf nodig zijn om het tij te keren en het vertrouwen te herstellen. In mijn vakgebied noemen we dit ‘recovery’.

 

Herstel en behoud van vertrouwen

In mijn visie is het essentieel dat een ondernemer te allen tijde weet hoe zijn bedrijf draait, waar de eventuele pijn zit en welke maatregelen hij moet nemen. Hij baseert zich daarbij op interne periodieke rapportages waar hij volledig op kan vertrouwen. De kennis op dat gebied is in de onderneming zelf aanwezig. Indien dat laatste (om welke reden dan ook) niet het geval is, dan is het aan te bevelen om tijdelijk hulp van buitenaf in te roepen.

Die hulp van buitenaf leidt tot een verbeterslag op het gebied van de financiële administratie. Denk hierbij aan de inrichting van het boekhoudsysteem, de financiële informatiestromen, de interne procedures en de manier waarop periodiek wordt gerapporteerd. Deze aspecten bepalen tezamen de kwaliteit van de administratieve organisatie.

Door de verbeterslag krijgt de ondernemer een beter inzicht in de prestaties van zijn bedrijf. Daardoor kan hij adequater reageren als hij voor belangrijke keuzes staat. Bovendien kan hij externe partijen beter en betrouwbaarder informeren over de financiële gang van zaken binnen zijn bedrijf. Dit werkt positief op het vertrouwen dat die externe partijen in de ondernemer en zijn bedrijf stellen.