ADVISEREN – IMPLEMENTEREN – BEGELEIDEN

MAATWERK

 

Mijn werk is maatwerk. De behoefte van uw bedrijf is leidend voor mij. Niet meer en niet minder en zeker niet andersom!

Plan van aanpak

Voor mij als interim professional staat de vraag centraal, waar een bedrijf in de eerste plaats behoefte aan heeft. Ieder bedrijf is immers uniek, bijvoorbeeld door de medewerkers, de historie, de regio, de branche of de financiële situatie. In mijn visie dient interim-management te zijn afgestemd op het bedrijf in kwestie, op de mensen die er werken en op de systemen die door hen worden gebruikt. Dat leidt per definitie tot een stukje maatwerk.

Toch is er over het algemeen wel sprake van een bepaald stramien als u mij inschakelt. Om te beginnen hebben we een kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft een oriënterend karakter, waarin we samen de behoefte van uw bedrijf vaststellen. U ontvangt daarvan een schriftelijke terugkoppeling in de vorm van een globaal plan van aanpak en een concept opdrachtbevestiging.

Uitvoering

Indien u hiermee akkoord gaat, dan voer ik een inventarisatie en analyse uit met betrekking tot de gebruikte financiële systemen, procedures en rapportagemodellen. De door mij gesignaleerde knelpunten koppel ik naar u terug, inclusief een aantal adviezen over concrete verbeterpunten. Aan de hand daarvan stellen we gezamenlijk vast welke punten worden aangepakt en wie dat gaat doen. Over het algemeen fungeer ik daarbij als projectleider. De essentie van het werk doe ik vaak zelf, maar de dingen die intern kunnen worden gedaan blijven intern.

Vaak blijkt het nuttig dat ik daarna nog enige tijd op de achtergrond actief blijf als externe begeleider. Dit leidt tot een betere garantie dat de nieuwe manier van werken correct en duurzaam wordt toegepast. Uiteraard is de externe begeleiding eindig. Uiteindelijk zijn het uw vaste medewerkers die het moeten doen. Ik ondersteun hen daarbij, zo goed als mogelijk en niet langer dan noodzakelijk.